alt right
FOTO: Blink O'fanaye/Flickr.com (CC BY-NC 2.0)

Skivebom fra NRK

Å diskutere grensene for politisk aktivisme er viktig, men skal vi gjøre det må vi ha en balansert forståelse av virkeligheten. Det gir NRK og reporter Anders Magnus oss alt annet enn muligheten til.

I Dagsrevyen (9/4) får vi se en reportasje fra “Antifa” sine tokter i USA (Antifa, eller antifascister, kan kort forklares som mennesker som arbeider for å hindre fremveksten av fascistiske bevegelser). I nettartikkelen som er laget om saken, kan vi lese i overskriften at “Antifa slåss med Trump-tilhengere” og “kaller liberale for fascister”.

NRKs reporter Anders Magnus har i tillegg intervjuet en rekke kjente professorer som i den senere tiden har fått oppmerksomhet for å på en eller annen måte å ha blitt kritisert fra venstrehold.

Det virker ikke som om Anders Magnus helt forstår hva Antifa er.

Vi som tilhører venstresiden må ta inn over oss at det finnes folk som med glede misbruker vår ideologi for å få seg en slåsskamp, eller for å sensurere andre. Det er ikke noe poeng i å overføre debatten direkte til Norge, men som jeg kommer tilbake til, tar den seriøse venstresiden i USA dette på alvor, og arbeider mot tendensene der de mener det er rett.

Men selv om det er noen på venstresiden som tar det alt for langt, blir ikke NRKs dekning mer rettferdig og balansert, eller for den del sann. Djevelen ligger i unnlatelsene, og en reportasje som snakker om at antifascistiske grupper bruker vold burde åpenbart nevne at ekstremistiske drap og terror i USA overveldende er utført av ytre-høyre.

Unnlatelsene er selvfølgelig ikke alt, feilene følger raskt, for det virker ikke som om Anders Magnus helt forstår hva Antifa er. Antifa er ingen “gruppe”. Det er velkjent at antifascistiske grupper så godt som aldri organiserer seg, tvert om forsøker de å gjøre det i så liten grad som mulig. En mer presis betegnelse er mennesker som benytter black-bloc og antifascistiske strategier.

Anders Magnus stiller ikke akkurat sine intervjuobjekter til veggs heller.

Disse inkluderer et bredt spekter av forskjellige måter å motvirke fremveksten av fascisme, som for eksempel å kartlegge fascistiske grupperinger, hjelpe folk ut av gruppene, eller stoppe kapitalflyten inn til bevegelsene, for å nevne noe. Vold er sjeldent, men det skjer og, beklageligvis.

Dersom det er nødvendig å organisere seg, skjer dette i så liten og skjult grad som mulig, simpelthen fordi de ikke ønsker å bli fengslet for det, slik rundt 230 mennesker ble etter å ha hatt en løs tilknytning til en anti-trump demonstrasjon på presidentens innsettelsesdag. Det var også målet med de omfattende overvåkningstiltakene i Oakland.

Ved å omtale Antifa som en stor gruppe, ender NRK opp med å bekrefte konspirasjonsteorier fra høyresida – og Trump – om at venstresida står klare til å ta over samfunnet hvert øyeblikk. Som da den fascistiske bevegelsen alt-right var i harnisk over at “Antifa” skulle ta over landet den 4. november i fjor.

Jeg tillater meg også å stille spørsmål ved om NRK virkelig har lyktes i noe mange andre nyhetsorganisasjoner i verden har forsøkt: Å få tilgang på skikkelser med en organiserende og “ledende” posisjon i Antifa. Er det virkelig slik at NRK, av alle, har fått denne tilgangen eller kan det hende at kanalen, som flere høyremedier i USA, er blitt lurt? Dette er sentrale spørsmål, men jeg kan selvfølgelig ikke gi noe klart svar.

Noe mer info om hvem som har anklaget de og hvorfor dette er galt, får vi ikke.

Dessverre må vi ikke bevege oss lenger enn noen ord i overskriften før vi støter på neste tabbe. Demonstrantene som Antifa “angriper” er nemlig, ifølge NRK, “Trump-supportere”. Men mannen Magnus avbilder i artikkelen, som står bak demonstrasjonen, er Joey Gibson, leder av Patriot Prayer. Gibson selv kaller seg libertarianer, men det nevnes ikke at den ofte bevæpnede og voldssøkende alt-right gruppen Proud Boys flere ganger deltatt på hans demoer, uten at han tar avstand fra dette.

NRK finner det heller ikke nødvendig å påpeke at Gibson selv, i 2017, fikk en venstresidedemonstrasjon stanset, noe også Proud Boys har gjort en rekke ganger. Selvfølgelig er nok ikke alle til stede organiserte alt-rightere, men det gir et fullstendig feil inntrykk om man ikke informerer om de organiserte elementene på begge sider.

Anders Magnus stiller ikke akkurat sine intervjuobjekter til veggs heller. Blant annet får Christina Hoff Sommers fremstille seg selv som “progressiv” og “liberal”. Realiteten er at hun helt siden #gamergate-kontroversen, en kampanje som selv Nintendo, et av verdens største spilleselskap har omtalt som en hatkampanje, har fraternisert med mange kjente alt-right personligheter som Milo Yiannopoulos, og deltatt i flere debatter med den samme gruppen.

nyhetsbrevet

Hun har også med glede inntatt rollen som Alt-rights antifeministiske vitenskapelige alibi, blant annet gjennom å mene det foregår en “‘krig mot gutter” og å kalle voldtektsproblematikken på amerikanske campuser for “hysteri”. Det må hun for all del mene, men å ikke gjøre leseren oppmerksom på den tidligere koblingen hennes til alt-right, er slett journalistikk.

At reporteren forsøker å dysse ned hennes mer kontroversielle sider, er mer enn tydelig, all den tid hun sitter som “resident scholar” i American Enterprise Institute, en dominant konservativ tenketank med mangfoldige kontroverser bak seg. Anders Magnus sier bare at hun er “tilknyttet”, og utdyper ikke mer om tenketanken.

Dette går igjen i samtlige intervjuer. Han godtar alt alle intervjuobjektene sier om sine tilknytninger. Dermed står man igjen med inntrykket av venstresida som helhet ønsker å undertrykke ytringsfriheten til “normale” liberalere. Som Doremus Schafer påpeker, er intervjuene kort oppsummert at Magnus spør intervjuobjektet om det er sant at noen har kalt dem fascister, hvorpå de bekrefter at noen har sagt det og legger til at de såklart ikke er fascister. Noe mer info om hvem som har anklaget de og hvorfor dette er galt, får vi ikke.

Journalistikk må være balansert, og gi kontekst. Dette får vi heller ikke av NRK

Jason Wilson er spaltist for The Guardian og har over lengre tid fulgt ytre høyre i Amerika. Han har av det ytterliggående nettstedet xyz.net.au blitt anklaget for å ha tilknytning til Antifa selv, men ut fra det jeg finner er ikke koblingen sterkere enn det man kan forvente for en som beveger seg i venstreradikale miljøer.

Wilson skriver for The Guardian at hendelser som det NRK beretter om, føyer seg inn i en målrettet strategi fra flere høyresideorganisasjoner om å skape et inntrykk av en venstreside som elsker vold og sensur. Noen av personene Wilson trekker som eksempler som blir brukt i denne kampanjen er Sommers, “Freethinkers”-gruppen og Bret Weinstein – altså Magnus’ intervjuobjekter.

Det er derfor gode grunner til å stille kritiske spørsmål ved om historiene til intervjuobjektene stemmer, eller i alle fall er overdrevne og ensidig presenterte, eller om det hele er propaganda fra høyresidemedier som av politiske årsaker blåser ting ut av proporsjon.

Det er i alle fall – i motsetning til det reportasjen kan etterlate inntrykk av – ikke slik at vi kan konstatere at dette er en generell trend, eller normalt for venstresiden som helhet. At reportasjen sauser sammen antifascistiske motdemonstrasjoner med campus-aktivisme, er også et stort problem, ettersom dette er to vesentlig forskjellige fenomen.

NRK foretrekker å videreformidle noe som nærmer seg en konspirasjonsteori snytt ut av Fox News

Tvert imot er store deler av venstresiden ekstremt opptatt av ytringsfrihet, flere autoritetspersoner på venstresiden har så langt tilbake som til 2013 har gått vel så hardt ut mot minoriteten av campusadikale som andre. Grunnen er simpelthen at de blir sensurert så utrolig mye mer, oftere, og grovere enn det konservative kan drømme om. Eksempler på dette nevner ikke NRK, men det skal jeg.

Universitetet i Fordham nektet Palestina-kritiske studenter å organisere seg på campus og 23 stater har lover mot boykott-Israel gruppen BDS. George Ciccariello-Maher, professor ved Drexel-universitetet mistet jobben for en åpenbart useriøs tweet.

Som Adam Serwer, redaktør for sentrumsavisen The Atlantic skriver, kan man peke på at presidenten mener svarte må miste jobben for å nekte å “bend the knee” under nasjonalsangen, at den svarte professorer Tommy Curry ble drevet fra hjemmet og jobben sin for å ha sagt at svarte har en rett til å forsvare seg mot vold fra hvite og viser også til mange lovfestede forbud mot protester og en rekke andre inngrep i ytringsfriheten. Jeg kunne nevnt mange flere.

Journalistikk må være balansert, og gi kontekst. Dette får vi heller ikke av NRK. Kanskje man kunne nevnt noe om at antifascisten Heather Heyer ble drept av alt-right for under ett år siden, i de enorme nynazistiske Charlottesville-demonstrasjonene.

Kanskje kunne man også tatt på alvor at fremveksten av alt-right med deres ønske om en hvit etnostat, er noe av det mest skremmende på lang tid, og fått en interessant diskusjon om det faktum at ikkevoldelige antifascistiske taktikker synes å virke for å stagge fremveksten av reelt fascistiske og nazistiske bevegelser, noe lederen av alt-right Richard Spencer selv klager over på hans egen youtubekanal.

Dette var bare bom på alle fronter.

Men nei. NRK foretrekker å videreformidle noe som nærmer seg en konspirasjonsteori snytt ut av Fox News, og blir et ekko av Trumps “vold på begge sider”. Debatten om hvordan man skal forhindre fremveksten av fascistiske bevegelser, uten å gå på akkord med rettsstatsprinsipper, er en vanskelig debatt.

Dersom denne debatten skal ta utgangspunkt i amerikanske forhold, som det legges opp til, må vi ta inn over oss den amerikanske virkeligheten. Da må vi forstå at fremveksten av alt-right og andre nazistiske, fascistiske eller rasistiske organisasjoner ikke er en ren tilfeldighet, men bare allerede eksisterende strømninger i det amerikanske samfunnet som får et mer åpent uttrykk.

Et uttrykk for et ønske om å vende tilbake til en tid der etniske minoriteter ble undertrykt og utsatt for enorme urettferdigheter de den dag i dag lider under. Når ideer om en hvit-etnostat får fremvekst er det alvor, og det er alvor med rot i en lang historie av enorme overgrep. Skal Anders Magnus rapportere om det, må han ta det alvoret inn over seg. Dette var bare bom på alle fronter.

nyhetsbrevet