Tarjei Ellingsen Røsvoll

Jusstudent ved Universitetet i Bergen

Tarjei Ellingsen Røsvoll er jusstudent ved UiB. Han er også styremedlem i Rettspolitisk forening Bergen.