Tarjei Ellingsen Røsvoll

Jusstudent ved Universitetet i Bergen