Heidi Mogstad

Sosialantropolog

Heidi Mogstad (1989) er doktorgradstipendiat ved Cambridge University.

Hun har en bachelor i utviklingsstudier (UiO), en mastergrad i internasjonale studier fra LSE og MPhil i transitional justice fra University of Cape Town.

Heidi har forsket på vold mot kvinner, fattigdom og geografisk ulikhet i Sør Afrika, men forsker nå på humanitært arbeid og aktivisme.

Hun sitter i styret i EduSport Norge (Education for Sport), har jobbet for EduSport Zambia - og har jobbet som frivillig for Dråpen i havet i flyktningleiren Souda i Chios, Hellas.