Marius Gulbranson Nordby

Jurist og forfatter

Har master i jus fra Universitetet i Oslo og en L.L.M fra King’s College of London. Han er forfatter av boken «Det store klimasøksmålet». Marius er leder fagutvalget for klima- og miljøspørsmål i ICJ Norge og underviser i miljørett ved Det juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.