Steinar Bøyum

Professor ved institutt for pedagogikk

Steinar Bøyum er professor ved Institutt for pedagogikk ved Psykologisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Han arbeider med etikk og politisk filosofi i forbindelse med utdanning, og ga i fjor ut boka Utdanning, Ulikskap og Urettferd (Fagbokforlaget, 2016).