Dag O. Hessen

Professor i biologi, UiO

Dag O. Hessen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo.

Han er forfatter av en lang rekke fagartikler om tema relatert til evolusjon, økologi og klima, samt en rekke populærfaglige bøker i skjæringsfeltet biologi og samfunn.

Hessen er en aktiv samfunnsdebattant, og har sittet i en rekke råd og styrer. Han er medlem av oljefondets (SPUs) etikkråd.