Erik Markussen

Redaktør for tyskpolitikk.no

Erik Rustad Markussen er jurist, og har tidligere arbeidet for rettshjelpsorganisasjonen Jussbuss og vært styremedlem i Rettspolitisk forening. Fra 2017 til 2021 var han redaktør for nettstedet tyskpolitikk.no