Erik Markussen

Redaktør for tyskpolitikk.no

Erik Rustad Markussen er redaktør for tyskpolitikk.no, en nyhetsportal om tysk politikk på norsk grunnlagt i 2017. I tillegg studerer han jus ved Universitetet i Oslo og er styremedlem i Rettspolitisk forening.

Markussen har tidligere vært studentpraktikant på den norske ambassaden i Berlin, og arbeidet for rettshjelpsorganisasjonen Jussbuss.