Thor Olav Iversen

Journalist og kommentator

Thor Olav Iversen er tidlegare journalist og kommentator i Agenda Magasin.

Han er utdanna samfunnsøkonom og doktorgradsstipendiat ved Senter for vitskapsteori, Universitetet i Bergen. Tidlegare har han vore tilsett i FN-organisasjonen World Food Programme. Frå juni 2022 er han tilsett som seniorforskar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI).

Ta gjerne kontakt om tekstar og idear på thorolav@agendamagasin.no.