Thor Olav Iversen

Journalist og kommentator

Thor Olav Iversen er journalist og kommentator i Agenda Magasin.

Han er utdanna samfunnsøkonom og doktorgradsstipendiat ved Senter for vitskapsteori, Universitetet i Bergen. Tidlegare har han vore tilsett i FN-organisasjonen World Food Programme.