Agenda Magasin

Temaside: Ytringsfrihet

Hvordan skal ytringsfriheten reguleres på nettet? Skal den i det hele tatt lovreguleres? En ny ytringsfrihetskommisjon er nettopp nedsatt for å undersøke ytringsfrihetens kår i Norge i dag, og vurdere nye tiltak for å sikre den.

Samtidig blir nye lover uttenkt og vedtatt rundt om i Europa for å gjøre gjør sosiale medier og andre nettselskaper ansvarlige for innholdet på sine plattformer.

Artikkelserien «Med lov skal hets bekjempes?» forsøker å finne ut hva som skjer, og hva det betyr for ytringsfriheten og ytringsklimaet. Øverst i artikkeloversikten under finner du alle de tolv artiklene i serien.

De neste fire artiklene er fra foredragsserien «Litteraturhusets ytringsfrihetskommisjon».

Under ligger eldre artikler samlet fra Agenda Magasin om temaet ytringsfrihet.